Предизвикателствата, които остават без отговори…


dd 01/03/2000

? Въпреки че измерването на плазмената концентрация на LDL-холестерола е високо релевантен тест за определяне на очаквания риск от КСБ, заболяването има сложна, мултифакторна етиология и вероятно групата комплексни атерогенни нарушения – водещи до увеличаване на малките и плътни LDL – „изострят“ индивидуалния риск Легитимността на монотерапията, насочена към намаляване на LDL-холестерола и степента, до […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.