Поглед върху диабета през призмата на артериалните пътища


dd 01/03/2000

– Проучвания (in vitro и при животински модели) показаха, че при захарен диабет LDL имат повишен афинитет към протеогликаните на артериалната стена и вероятно това играе основна роля за ускореното развитие на атеросклероза – Експериментални изследвания откриха силна положителна връзка (r=0.95) между повишения афинитет на LDL към протеогликаните и нивото на HbA1c – In vitro […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.