Колегиум


dd 01/03/2000

Първоначални данни от проучването DIAS (the Diabetes Intervention Study), приключило наскоро клиничната си фаза, показа, че fenofibrate – достоверно в сравнение с плацебо (p=0.0001) – намалява плазмените TG, TC, LDL-C и Apo-B, и повишава HDL-C при пациенти с диабет тип 2 (G Steiner, Сесия „Липиди“, EASD, 1999) DIAS e първото мултинационално, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.