Фибратите…01/03/2000

(bezafibrate, cipofibrate, fenofibrate и gemfibrozil) са лиганди на нуклеарните рецептори PPARs*(подклас алфа), които са модулатори на генната активност Активирането на PPARs-алфа се свързва с повишена синтеза на Аро-АІIІ (главният протеин в HDL) и с намалено производство на Аро-СIII (главният инхибитор на липопротеиновата липаза). Посредством медиираните от PPARs ефекти, фибратите повишават нивото на HDL-C и активността […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.