Ваксинирането с BCG не предпазва бета-клетъчната функция


dd 01/12/1999

Двегодишно рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване на 94 деца на възраст 5-18 години показа, че ваксинирането с BCG (n=47) – четири месеца след клиничната изява на диабет тип 1 (имунно-медииран) – не увеличава в сравнение с плацебо(n=47) честотата на ремисиите или не предпазва бета-клетъчната функция. Това показват данните на научен екип, сравнил случаите на клинична ремисия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.