Прилижение на CAVINTON в климактериума*01/12/1999

Намаляването до пълната липса на яйчникови хормони е причина за настъпването на дълбоки соматични и психични промени при жената след 40-годишна възраст

Субективно тези промени се изразяват във вегетативни смущения като „топли“ и „студени“ вълни, главоболие, виене на свят, нервност, стигаща до психични разстройства, болки в костите и ставите, сухота на влагалището.

Обективно жената променя теглото си (в различна степен, но най-често значително), както и поведението си в личния живот и на работното си място, спада жизненият й тонус.

В климактериума:

- настъпва атрофия на влагалищната лигавица и на тази на пикочния мехур - причина за чести възпалителни заболявания, инконтиненции, невъзможност за осъществяване на полови контакти

- възниква остеопороза и повишено кръвно налягане

- развиват се изменения в съдовия ендотел и липидната обмяна, благоприятстващи по-бързото развитие на атеросклерозата

- повишава се рискът от спазми на мозъчните и коронарните съдове, водещи до хронична исхемия и до появата на остри съдови инциденти

- много често се отключва и захарен диабет.

Ролята на отпадането на яйчниковите хормони за развитието на тези промени в организма на жената след 40-годишна възраст е доказана безспорно, но в никакъв случай не бива да я абсолютизираме. За биологичното стареене на организма, роля играят и много други фактори като начин на живот, социален статус, стрес, хранене...

Над две десетилетия в развитите страни и от около 9-10 години у нас се провежда хормонозаместваща терапия (ХЗТ) при жени, които нямат медицински противопоказания и желаят да използват възможностите на това лечение. При условие, че лекарят и пациентката спазват всички правила за прилагането на ХЗТ, резултатите са отлични.

Все пак, остава една голяма група жени в тази възраст, които не могат да приемат хормонални препарати било поради здравни противопоказания, било поради нежелание от тяхна страна. При тези жени могат да се прилагат нехормонални препарати като CAVINTON на унгарската фирма GEDEON RICHTER и REMIFEMIN на немската фирма SCHAPER & BRUMMER. Освен това, наблюдават се и случаи, при които въпреки провежданото хормонално лечение, някои от симптомите се запазват в различна степен. Най-често кръвното налягане продължава да е повишено и присъства мозъчната симптоматика (невровегетативни смущения и депресия).

CAVINTON подобрява обменните процеси в мозъка, мозъчната микроциркулация и усилва мозъчния кръвоток

CAVINTON повишава окислителното разграждане на глюкозата, кислородната утилизация, толеранса към хипоксия, нивата на АТФ и цАТФ в мозъчните клетки, обмяната на мозъчния норадреналин и серотронин, има антиоксидантна активност

CAVINTON:

- потиска тромбоцитната агрегация

- намалява патологично повишения кръвен вискозитет

- увеличава деформируемостта на еритроцитите

- подобрява кислородния транспорт към мозъчната тъкан като повишава афинитета на еритроцитите към кислорода

- потиска поглъщането на аденозин от еритроцитите

- селективно и интензивно увеличава мозъчния кръвоток

- намалява съдовото съпротивление на мозъчните съдове

- подобрява кръвоснабдяването на зоните с нарушен кръвоток (inverse steal effect.)

Нашият опит показа много добри резултати от прилагането на CAVINTON при оперативно кастрирани жени в продължение на 6 месеца.

Освен това приложихме препарата при жени провеждащи ХЗТ, при които мозъчната симптоматика персистираше и кръвното налягане трудно се повлияваше от хипотензивната терапия.

Една от нашите пациентки приема препарата повече от 2 години без прекъсване. В резултат на това, артериалната хипертония се повлия много добре и с помощта на ниски дози хипотензивна монотерапия, мозъчната симптоматика постепенно изцяло отзвуча.

Изводите за клиничната практика

- Нехормоналните препарати, между които особено значение има CAVINTON, постигат добри резултати при жените в климактериума

- Прилагането на CAVINTON води до преодоляване на хроничната мозъчна исхемия, премахва тежките оплаквания от главоболие, световъртеж и смущения в зрението

- Съвременната медицина предлага възможности за индивидуален терапевтичен избор и комплексно лечение с цел подобряване качеството и продължителността на живота на жените в климактериума

Доц. д-р Мария ПОПОВА

д-р Боряна ОМАЙНИКОВА,

V Градска клинична болница - София

*Бел. ав. Климактериумът при жената средно обхваща интервала от 40- до 60-годишна възраст. Това е периодът, през който яйчниковата функция затихва постепенно до почти пълното й преустановяване. Той преминава през следните фази:

1. пременопауза

2. менопауза - периодът от една година, през който жената няма менструация

3. постменопауза.

Климактериум може да настъпи и рязко при оперативна или лъчева кастрация.