Ново разбиране за метаболитно и съдово лечение на диабет тип 201/12/1999

Със симпозиум на тази тема изпрати 1999 година Търговското представителство на „Les Laboratoires Servier“ – Франция, състоял се в зала „София“ на СТЦ „Интерпред“ в столицата.

Проф. д-р Боян ЛОЗАНОВ запозна присъстващите със „Значението на ранното откриване на диабет тип 2 и провеждането на скрининг сред рисковите пациенти“. По останалите теми говориха: проф. д-р Лидия КОЕВА – „Терапевтични цели и достигането им на практика при диабет тип 2“; проф. д-р Драгомир КОЕВ – „Цялостно метаболитно лечение на диабет тип 2 при лечение с Diaprel; проф. д-р Михаил ПРОТИЧ – „Diaprel – уникални хемоваскуларни и антиоксидантни свойства. Доц. д-р Владимир ХРИСТОВ предложи на аудиторията последни новости от EASD – Брюксел’99, във връзка с рационалното лечение на диабет тип 2 и профилактиката на късните усложнения.