Инжектирането на рекомбинантен лептин намалява теглото при обезни пациенти и при хора с нормално тегло01/12/1999

Данните от мултицентрово рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, доза-ескалиращо проучване посочиха, че екзогенният рекомбинантен метионил човешки лептин се намесва в хомеостазната регулация на теглото и адипозната тъкан, като ефектът е доза-зависим (Heymsfield SB, Greenberg AS et al. Recombinant leptin for weight loss in obese and lean adults:A randomized, controlled, dose-escalation trial. JAMA 1999,282:1568-1575). „Открита бе доза-зависима връзка […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.