Добър ден01/12/1999

Уважаеми колеги,

Нашето столетие даде на човечеството инсулина, науката за диабета и запали пламъка на надеждата, че вековното заболяване ще бъде победено в началото на новото хилядолетие.

ХХ век превърна захарната болест от животозастрашаващо в напълно управляемо, макар и хронично, метаболитно нарушение.

„Инсулинът не е наша собственост, той принадлежи на цялото човечество“, заявиха преди близо 80 години д-р Бантинг и д-р Бест след първите спасени, благодарение на тяхното откритие, пациенти.

На границата на два века, „Доктор Д“ - единственото диабетно специализирано издание за здравни професионалисти у нас, посвещава корицата на броя на откривателите на инсулина и на всички колеги, които го предписват всекидневно.

Книжка „Зима“ отново изненадва с допълнителните си осем страници - прибавени към постоянно увеличаващия се тираж на списанието. Това е „коледният подарък“ за читателите ни от редакционния екип.

„Обезитология“ е темата на броя ни. Наука родена в края на ХХ век, която вероятно ще доминира в медицината на следващото столетие. Постарали сме се да ви представим „дайджест“ на най-новото в тази област.

Темата „Артериална хипертония и захарен диабет“ предизвика огромен интерес, затова отново избрахме ключов, свързан с диабета и здравето проблем. А първата ни книжка през 2000 година ще бъде посветена на още една модерна наука - липидологията.

www.protos.bg/diabet е страницата ни в Интернет, където можете да намерите пълното съдържание не само на този, но и на всички излезли досега броеве на „Доктор Д“, както и на в. „Диабет“ от последните две години.

Приятни часове с „Доктор Д“ в ръка

Покажете го и на колега