Българската асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания (BASORD)01/12/1999

Регистрирана през 1995 година, днес Българската асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания обединява ендокринолози, интернисти, кардиолози, общопрактикуващи лекари и нутриционисти (диетолози), които работят по проблемите на епидемиологията, патогенезата, генетиката, усложненията, лечението и профилактиката на затлъстяването.

Председател на Българската асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания (BASORD) е доц. д-р Светослав Ханджиев, негов заместник е проф. д-р Тотка Станкушева, секретар д-р Даниела Попова и членове доц. д-р Владимир Христов и д-р Мая Константинова.

BASORD е пълноправен колективен член на Международната асоциация за изучаване на затлъстяването (IASO) и на Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването (EASO).

Научна проява през 1999 година

бе Симпозиумът, посветен на лечението на затлъстяването и свързаните с него заболявания с новия препарат orlistat (Xenical на фирма Roche).

Форумът събра в дните от 8 до 10 октомври над 300 лекари от цялата страна. „Предизвикателствата на болестното свръхтегло в края на XX век“ бяха представени от доц. д-р Светослав Ханджиев.

На въпросите „Какво ново и какво се оспорва при липидите, липопротеините, храненето и затлъстяването“ отговори проф. д-р Атанас Киряков.

За лечението на затлъстяването и диабет тип 2 с Ксеникал (орлистат), данни изнесоха доц. д-р Искрен Коцев от МУ - Варна и д-р Даниела Попова, УБ „Царица Йоанна“ – София.

Обещаващата роля на Ксеникал за намаляване на сърдечно-съдовия риск бе обобщена от проф. д-р Чудомир Начев.

Допълнителни факти за затлъстяването и новия липазен инхибитор можете да намерите на Интернет: www.roche-obesity.net

Предстоящи събития по света и у нас

- 10-ти Европейски конгрес по затлъстяване - 24-27 май 2000 г. Антверпен, Белгия (виж „Календар“ на стр 42)

- VI международен Варненски симпозиум по затлъстяване и съпътстващи заболявания - 30 май - 1 юни 2000 г. Албена

Д-р Йорданка БОРИСОВА