Анкета01/12/1999

През октомври правителството предложи здравната реформа у нас да бъде отложена с няколко месеца, като се мотивира с финансови и технологични причини. Месец по-късно парламентът прие поправка в закона за здравното осигуряване, според която стартът на здравноосигурителната система ще закъснее с шест месеца и ще тръгне от 1 юли 2000 година. Заговори се за промени. Здравният министър доц. Петър Бояджиев обаче не бил получавал досега нито намек, че някой подготвя оставката му. Но е направил сметка, че от 1989 г. досега са се сменили поне десет правителства и не е имало случай Българският лекарски съюз да не е искал оставката на някой от здравните министри…

Как смятате да се реализирате в условията на здравноосигурителната каса?

Д-р Алекси ДЕЛЧЕВ, ендокринолог от Ловеч

– Като специалист ендокринолог – в специализирана практика със структурата на диабетен център. В екип, който е обучаващ, контролиращ и лекуващ пациентите с диабет текущо и в дългосрочен план. Необходимо е по-краткото им пребиваване в болница – само за овладяване на спешни състояния. Целта е хората с диабет да бъде лекувани в извънболнични условия, а не чрез излишни хоспитализации, които нарушават обичайния им стереотип и водят до стрес и повишен риск от хипохондрично натоварване. Задължително трябва да разширим обучението на близките, които живеят с диабетиците. Практиката показва, че когато тези близки са част от екипа, осигуряващ грижи и подкрепа на пациентите, резултатите са много по-добри.

В условията на новата здравна система, специалистът ендокриног ще бъде водеща фигура в контрола и лечението на диабета. И така е редно, защото условията, в които може да възникне спешно състояние са много крехки и сложни. Не по-малко важно е също и началните стадии на хроничните усложнения, както и повишения риск от тяхното възникване, да бъдат оценени навреме. Профилактиката на диабетните усложнения е изключително важно условие за икономическата ефективност на здравноосигурителната система.

Д-р Анелия ПЕТРОВА, ендокринолог от Стара Загора

– В бъдеще всеки лекар ще има своето точно място. Новата система ще му даде възможност за професионално самочувствие и социален престиж. И това ще бъде по-добре не само за лекаря, но и за пациента. Смятам обаче, че България закъснява с реформата.

Д-р Парашкева ВИЧЕВА, педиатър от Шумен

– Нещата са твърде неясни на този етап. Аз съм педиатър с насоченост ендокринология. Не ми е ясно каква ще бъде структурата на доболничната помощ и оттам какво ще бъде моето място, тъй като длъжността, която заемам – завеждащ детско отделение, няма да ми даде възможност да мина на обща практика. След като 23 години работя в областта на педиатрията и ендокринологията, виждам развитието си в насока специализирана медицинска помощ, а не обща практика.

Д-р Ивиан БЕНИШЕВ от Радомир

– В личен план насоката е професионална квалификация с оглед покриването на по-голям брой медицински услуги. Но, огромен проблем в много от по-малките общински болници е поостарялата апаратура за книнико-лабораторни изследвания, която изисква и повече средства за подръжка. Това ще създаде проблеми при договарянето на медицинските услуги с касата и може да доведе до противоречие между изискванията на касата за продължителност на лечението на определено заболяване и възможностите на здравното заведение.

Д-р Зорница ЛЮБОМИРОВА от Варна

– Труден въпрос. Защото няма никаква яснота у хората, които организират и провеждат реформата от здравното министерство и техните помощници от лекарския съюз. Старата система е разрушена и ще бъде доразрушена, но защо се гради нова без да се избистрят нещата какво, кога и как ще се прави? За около половин година и новата система ще рухне, финансово ще катастрофира. Така, че кой както може, така ще се спасява.

Д-р Валя МИЧОРОВА от Велико Търново

– Спорно е още становището какви ще бъдат диабетните грижи в новите условия. Надявам се, че те ще бъдат в структурата на диабетните центрове. Аз работя в ендокринологичен кабинет и мисля, че ще продължа да се грижа за пациентите си и в бъдеще.

Д-р Владимир ПЕТРОВ от Кнежа

– С новата система за здравеопазване според мен ще бъде по-добре. Ще се види кой колко е лекар. Той ще има пациенти, които ще отиват само при него, а не както сега – при всички. Ние разполагаме със стационар с общо 45 легла. Как ще се приватизира той все още не е съвсем ясно. Може би всички лекари, които имат частни кабинети ще имат определени легла при определено заплащане. Във всички случаи обаче, за лекаря ще бъде по-добре.