Уроците от Hypertension Optimal Treatment (HOT)*


dd 01/09/1999

Блиц-обобщение – Днес разполагаме с убедителни доказателства, че интензивното лечение на артериалната хипертония намалява значимо риска от сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност – Честотата на сърдечно-съдовите инциденти е най-ниска при диастолно КН 82.6 мм Hg и рискът от сърдечно-съдова смъртност е най-малък при диастолно КН 86.5 мм Hg – При хората с диабет диастолно КН 81.1 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.