През призмата на познанието01/09/1999

– Многобройни проучвания показаха връзка между нивото на кръвното налягане и смъртността, дължаща се на бъбречно и сърдечносъдово заболяване при хората с диабет тип 1 и диабет тип 2

– Кръвното налягане при диабетиците с хипертония трябва да се поддържа под 130/85 мм Hg

– Препоръчва се антихипертензивната терапия да съхранява таргетните органи и да не води до разстройства в глюкозната хомеостаза и липидния профил (високите дози тиазидни диуретици и бета-блокерите се свързват с нарушена инсулинова чувствителност и асоциираните с нея липидни отклонения)

– Наблюденията показаха, че при едно и също ниво на кръвното налягане, някои класове препарати осигуряват относително по-добра защита срещу диабетната нефропатия (комбинираната фиксирана-доза терапия с АСЕ-инхибитор/недихидропиридинов калциев антагонист изглежда най-добре съхранява бъбречната функция)

– Антихипертензивните „коктейли“ (АСЕ-инхибитор/ниска доза диуретик; АСЕ-инхибитор/бавнодействащ калциев антагонист, възможно е и прибавянето на ниска доза диуретик или алфа-блокер) постигат оптимални резултати

– Антагонистите на ангиотензин II бяха признати наскоро от Световната здравна организация и Международното общество по хипертония за първа линия терапия на хипертонията при диабет