Препоръчваната дневна доза на витамин С да се удвои на 120 мг, предложиха експерти по хранене01/09/1999

Според научен екип (Levine M, et al. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. JAMA, 1999) препоръчваната дневна доза (ПДД) на витамин С трябва да бъде удвоена на 120 мг.

Сегашната ПДД от 60 мг е ревизирана за последен път през 1989 г. Предложението за корекция се позовава на обзора на данните от научни проучвания, извършени след 1989 г., които свързаха витамин С с намален риск от някои неоплазии, сърдечно-съдови заболявания и нарушения в мозъчното кръвообращение. Данните показват, че витамин С подобрява и абсорбцията на хранителното желязо.

„Дневната консумация на пет порции плодове и зеленчуци е за предпочитане пред хранителните добавки“, подчертава научният екип.

Девет критерия са използвани за оценка на ПДД на витамин С:наличност в храната; доза-зависими „steady-state“ концентрации в плазмата и тъканите; бионаличност; екскреция в урината; странични ефекти; биохимични и молекулярни функции, свързани с концентрацията; директни, доза-зависими благоприятни ефекти; профилактика на витаминозния дефицит.