Периферната съдова болест се среща по-често при диабетиците01/09/1999

The Edinburg Artery Study (MacGregor, AS, et al.Role of systolic blood pressure and plasma triglycerides in diabetic peripheral arterial disease. Diabetes Care. 1999.22:453-458), обхванало 1592 мъже и жени на възраст 55-74 години показа, че 18.7% имат диабет или нарушен глюкозен толеранс.

Данните посочват също, че пациентите с диабет/НГТ по-често страдат от ПСБ (20.6% срещу 12.5% в групата с нормален глюкозен толеранс, относителен риск 1.64).

Авторите на проучването обясняват регистрираната разлика в заболеваемостта от ПСБ с достоверно по-високите нива на триглицеридите и систолното кръвно налягане при хората с диабет/НГТ. Мултивариационният анализ показва, че при остраняване на влиянието и на двата фактора, относителният риск от ПСБ при хората с диабет/НГТ спада на 1.11.