Нови насоки в диагностиката и лечението на ендокринните заболявания на прага на XXI век01/09/1999

От 3-5 юни тазгодишният, вече V Национален симпозиум по ендокринология „Академик Иван Пенчев“, събра в Плевен рекорден брой участници - повече от 400 специалисти от цялата страна. Факт, който подсказа и небивалия интерес към събитието, посветено на Новите насоки в диагностиката и лечението на ендокринните заболявания на прага на ХХI век.

Вниманието привлякоха 10 пленарни доклади, 37 научни съобщения и 53 постери. Състояха се и две тематични заседания: „Ново измерение при лечението на диабет тип 2“ - по програма на основния спонсор Novo Nordisk, и „Комплексно лечение на захарен диабет тип 2“ по програма на Pfizer, както и презентации на фирмите Servier, Parke-Davis и CSC Pharmaceuticals.

Теми на пленарните доклади бяха:

- Имунно-ендокринни връзки - клинично значение

- Нови критерии за диагнозата на захарния диабет: за и против

- Остеопорозата днес

- Съвременни неинвазивни методи за определяне на костната тъкан

- Съвременни насоки в диагностиката на тиреоидните заболявания

- Лептин - говорителят на мастната тъкан

- Метаболитни проблеми при артериалната хипертония

- Гонадотропините в андрологичната практика

- Метаболитен синдром и захарен диабет тип 2

Особено впечатление направи докладът на проф. д-р Драгомир Коев и д-р Пламен Козловски „Организация на специализираните диабетни грижи в условията на здравноосигурителната система“ (резюме на доклада ще поместим в следващия брой на списанието).

Оживление в конгресния център на Медицинския университет в Плевен предизвикаха много от научните съобщения, свързани със захарния диабет и неговите усложнения, като: „Честота на GAD 65 и инсулинови антитела при деца с новооткрит диабет тип 1“; „Венозен глюко-толерансен тест и анти-GAD 65 антитела в диагнозата на типа на захарния диабет“; „Скрининг на диабетното стъпало“; „Хипербарната оксигенация в комплексното лечение на диабетното стъпало“; „Зависимост на глюкодинамичните ефекти на инсулинов аналог Lis Pro от времето на неговото инжектиране и гликемичния индекс на хранене“; „Неонатален диабет“; „Ефект на препарата Tiovit 200 върху периферната полиневропатия при пациенти с неинсулинозависим захарен диабет“; „Ефект от приложението на алфа-липоева киселина при хора с диабетна полиневропатия“; „Артериална хипертония и диабет - рискови фактори за исхемична болест на сърцето“; „Ефект на Доксазозин - селективен алфа-1 блокер при пациенти с диабет тип 2 и артериална хипертония“; „Микроалбуминурия при пациенти със захарен диабет без артериална хипертония“; „Бета-2 микроглобулина в ранната диагностика на диабетната нефропатия“; „Терминална хронична бъбречна недостатъчност при диабетици - заместващо лечение“; „Резултати от проучването UKPDS и тяхното значение за подхода при лечението на захарен диабет тип 2“; „Възможности на съвременната образна диагностика при деструираща спондилоартропатия у диабетици с хронична бъбречна недостатъчност на хрониодиализно лечение“; „Изследване на зависимостта между тежестта на диабетната микроангиопатия и диабетната кардиомиопатия“; „Повлияване процеса на неензимно гликиране на белтъците при пациенти със захарен диабет тип 2 чрез КоQ10-Chromium Polinikotinate-Klamath Lake Algae“; „Скрининг за езофагеална патология при захарен диабет тип 1“; „Изследване на вегетативната сърдечна функция при диабет тип 1 чрез нова модификация на съвместния анализ на плътността (joint densiti analisis) на R-R интервалите в ЕКГ“ и др.

Михаил МИХАЙЛОВ