Нови насоки в антихипертензивното управление


dd 01/09/1999

Индивидуален терапевтичен подход Откриването, класификацията и рисковата стратификация трябва да предхождат всички терапевтични решения при пациентите с артериална хипертония, защото тази стратегия подпомага избора на индивидуална терапия, по-специално при хората в напреднала възраст и при пациентите с диабет. Внимателното измерване на кръвното налягане е :крайъгълен камък в цялото лечение” Специална част в доклада е посветена […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.