Микроелементът хром е „асистент“ на инсулина01/09/1999

Научно съобщение (William T. Cefalu, Endocrinology, Diabetes and Metabolism Unit, University of Vermount College of Medicinе;10th annual International Symposium on Trace Elements in Man and Animal), изнесено в Евиан през май т.г., определи хранителната добавка Chromax (chromium picolinate) на фирма AMBI като „фактор, който асистира на инсулина“.

Данните от двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване показват, че хром пиколинатът достоверно подобрява чувствителността на мускулната тъкан към инсулина при пациенти с умерено затлъстяване, инсулинова резистентност и намален глюкозен толеранс(Синдром Х). Повече от 30 независими клинични проучвания съобщиха през последните шест години, че хромът играе важна роля в глюкозната хомеостаза като потенцира действието на инсулина (активира тирозин-киназата в инсулиновите рецептори).

Резултатите от двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване, докладвани на International Symposium on the Health Effects of Dietary Chromium през май 1998 г. (Lois Jovanovic, Samsun Medical Research Foundation, Santa Barbara), показаха, че хранителното добавяне на хром при жени с гестационен диабет подобрява глюкозния толеранс и намалява хиперинсулинемията, като ефектът е доза-зависим.

Рандомизирано двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване при 180 пациенти с диабет тип 2 в Пекин (Nancy Cheng, Tang-An Corporation, Beijing) потвърди, че хром пиколинат (200 -1000 мкг/дневно) влияе благоприятно върху гликемията на гладно и постпрандиално, както и върху симптомите на диабета, без да води до нежелани странични ефекти.

В ход са допълнителни клинични проучвания за ефективността и безопасността на хрома при пациенти с диабет тип 2.

Тривалентният хром е есенциален за здравето микроелемент, докато двувалентната форма е високоактивна и бе свързана с генетични мутации в яйцеклетките на хамстери.

Website: http://www.AMBIinc.com