„Горещи новини” от медицинските фирми01/09/1999

Starlix на Novartis дебютира с интригуващи данни от проучване – ранна фаза III

Сан Диего, 19-21 юни: Осем постера демонстрираха обещаващи данни от шест преклинични проучвания на новия кандидат за прандиален глюкозен регулатор nateglinide (Starlix на Novartis). Препаратът, подобно на repaglinide (NovoNorm на Novo Nordisk), е представител на новата група на миглинидите.

Натеглинид е бързодействащ инсулинотропен агент, който стимулира ранната инсулинова секреция след нахранване. Неговият бърз, но кратък ефект върху бета-клетките имитира естествената физиологична реакция на организма за контрол на прандиалната гликемия, без да води до високо инсулиново ниво в периодите между храненията.

Клинично проучване при 10 пациенти с диабет тип 2, показва, че Старликс (прилаган 3 пъти дневно в доза до 120 мг) е безопасен и се понася добре. Препаратът контролира прандиалната кръвна глюкоза, без да води до хипогликемии, обяви фирмата-производител.

Добро постижение на insulin aspart на Novo Nordisk

Сан Диего, 21 юни: Резултатите от шестмесечно мултицентрово отворено сравнително проучване показват, че бързодействащият инсулинов аналог insulin aspart на Novo Nordisk постига достоверно по-добър гликемичен контрол (доказан с осем-кратки дневни профили и измерване на НвА1с на 6-я и 12-я месец от лечението); два пъти по-редки нощни хипогликемии и сравнима с човешкия бързодействащ инсулин безопасност. В проучването са участвали 884 пациенти с диабет тип 1, рандомизирани да получават или инсулин аспарт непосредствено препрандиално, или бързодействащ инсулин половин час преди хранене.

При старта, двете групи имат сходни нива на Нв А1с(инсулин аспарт 7.9%+/- 0.05%; бързодействащ инсулин 8.0%+/-0.08% респективно). На 6-я месец от лечението, пациентите на инсулин аспарт постигат статистически достоверно по-добър гликемичен контрол в сравнение с групата на бързодействащ инсулин (7.8%+/- 0.03% срещу респективно 7.9%+/- 0.05). Нивата на кръвната глюкоза са също статистически достоверно по-ниски при пациентите на инсулин аспарт в сравнение с пациентите на бързодействащ инсулин.

Регистрирана е по-ниска честота на хипогликемиите и в двете групи, но при пациентите на инсулин аспарт са по-малко нощните хипогликемии (16% срещу респективно 34%).

На 12-я месец от лечението, данните от общо 714 пациенти показват, че отново групата на инсулин аспарт има статистически достоверно по-ниско ниво на Нв А1с в сравнение с групата на бързодействащ инсулин (7.8% +/- 0.04% срещу респективно 8.0% +/- 0.06%).

Инсулинът, доставян с AERx System, е ефективен колкото и инжекционния

Сан Диего, 21 юни: Инхалаторният инсулин, доставян с AERx Diabetes Management System непосредствено преди хранене, постига сходен гликемичен контрол в сравнение с бързодействащия инсулин, инжектиран 30 минути препрандиално. Това са показали данните от фаза II клинично проучване, съобщи производителят на инхалаторната система Aradigm.

В проучването са участвали 20 диабетици тип 1, рандомизирани в две групи в зависимост от използвания метод за доставка на инсулина.Резултатите не откриват статистически достоверна разлика между двете групи по отношение на глюкозния контрол и времето на максималната постпрандиална гликемия.

Системата AERx представлява „електронен инхалатор“, който напътства пациента да инхалира в точно фиксирано време и автоматично, в най-подходящия момент на инспирацията, доставя инсулина под формата на фин аерозол.

AERx Diabetes Management System се разработва в партньорство с Novo Nordisk.

Web site: www.aradigm.com

Chromium picolinate на AMBI подобрява диабетното управление

Сан Диего, 21 юни: Хранителното добавяне на хромиев пиколинат (Chromax на фирма AMBI) играе важна роля в управлението на захарния диабет и усилва ефектите на СУП и метформин - показаха резултатите на д-р Бабак Бахадори от Университета на Грац, Австрия. При пациенти със затлъстяване и диабет тип 2, получаващи перорална терапия със СУП или метформин, хранителното добяване на хромиев пиколинат достоверно намалява нивото на хиперинсулинемията на гладно, без да влошава глюкозния контрол.

„Тези данни потвърждават, че използването на хромиев пиколинат е важно за диетичното управление на диабета“, коментира Фредерик Прайс, президент и изпълнителен директор на AMBI. Кромакс според него ще позволи на клиницистите да намалят дозите на антидиабетните препарати за поддържане на адекватен гликемичен контрол.

Д-р Александър Равина от Израел представи резултати (публикувани в Diabetic Medecine), които показаха, че хромиевият пиколинат елиминира симптомите при 41 от 44 пациенти със стероидно-предизвикан диабет. Чрез хранителни добавки на Кромакс, екипът успял да намали дозата на антидиабетните препарати, включително на инсулина. Данните са добра новина за пациентите с повишен диабетогенен риск поради лечение с кортикостероиди.

Cygnus обяви обещаващи резултати от проучване на GlucoWatch

Сан Диего, 22 юни: Фирма Cygnus съобщи данните от клинично проучване на 76 автоматични неинвазивни глюкозни монитора GlucoWatch при група млади хора с диабет тип 1 (средна възраст на групата 31 години, средна продължителност на диабета 18.4 години). Между регистрираните с GlucoWatch стойности на глюкозата (екстрахирана електрохимично от интерстициална течност) и измерените в капилярна кръв стойности с Hemocue е намерена корелация 0.9.

Тридневна сравнителна проверка на неинвазивния монитор в домашни условия показва корелация 0.86 с глюкометъра OneTouch.

GlucoWach е рожба на авангардните технологии на Силиконовата долина в САЩ. Прилича на ръчен „часовник“ (оттам идва и името му). На гърба на „циферблата“ (мониторния екран) са разположени два гел-съдържащи диска, които чрез обратна йонофореза събират през интактна кожа глюкозните молекули от интерстициалната течност. В гела на двата диска се извършва глюкозооксидазна реакция и образуваният водороден пероксид се улавя от биосензор, разположен в съседство с всеки диск, който генерира електронен сигнал.

Автосензорите са еднократни и трябва да се подменят на 12 часа.

С ГлюкоУоч могат да се правят три теста на час (36 теста с едни и същи сензори). Запаметяващият му капацитет е 4000 измервания, които могат да се прехвърлят в компютър за детайлни анализи и проследяване на тренд. Устройството алармира при регистриране на хипо- и хипергликемии.

„Глюкочасовниците“ ГлюкоУоч са тествани в 15 клинични центрове на САЩ и са употребявани от пациенти с двата типа диабет общо над 25 000 часа.

В момента цената им е около 250 щ.д. Подменящите се автосензори струват допълнително по 4 щ.д. дневно.

Предназначени са за хора с диабет на възраст над 18 години.

Web site:www.cygn.com