Един опасен съюз…01/09/1999

! Рискът от сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност при диабетиците е два до четири пъти по-висок в сравнение с останалата популация

! Хората с диабет са 17 пъти по-склонни към бъбречно заболяване в сравнение с недиабетиците, диабетът е водеща причина за терминална бъбречна недостатъчност

! Хипертонията възниква два пъти по-често при хората с диабет в сравнение с недиабетиците

! Над 50% от хората с диабет тип 2 имат хипертония

! „Алиансът“ хипертония-диабет удвоява риска от мозъчен инсулт и сърдечно-съдова смъртност

! Съдовите усложнения на диабета са резултат от комбинирането на много фактори в това число неадекватен гликемичен контрол и хипертония

! Диабетът е независим рисков фактор за коронарна сърдечна болест, рискът се удвоява, ако се прибави и хипертонията