Добър ден01/09/1999

Уважаеми колеги,

Истинско предизвикателство е да ви представя един „пораснал“ брой на „Доктор Д“ – осем допълнителни страници бяха прибавени към вече традиционните 36, благодарение на нашия дългогодишен спонсор Ново Нордиск и на специалната подкрепа на Вьорваг Фарма.

Книжката „Есен“ има не само по-голям обем от 44 страници, но и по-голям тираж, който безплатно ще получат близо 3000 български лекари от цялата страна – благодарение и на останалите наши рекламодатели. Благодарим на всички тези медицински фирми и от името на хилядите читатели на списанието.

Защо този път ни бяха необходими повече страници? Защото направихме опит да обобщим и анализираме взаимовръзката между артериалната хипертония и захарния диабет през призмата на познанието днес. Оказа, че подобна амбициозна задача заема поне 15 страници от „Доктор Д“.

Богата е информационната палитра на основната тема на броя ни: мнения на български и чужди специалисти, последните световни и наши консенсуси в тази област, резултати от водещи клинични проучвания, цифри и факти от света на науката и клиничната практика.

В трите месеца между летния и есенния брой на „Доктор Д“ ни изпратихте интересни авторски статии, обзори и анализи от собствени клинични проучвания. Благодарим ви! Точно това беше стремежът и мечтата ни, когато създавахме списанието – да го превърнем в място за срещи и диалог, в „колегиум“ на българските здравни професионалисти.

Уникално голям е и броят на талоните за безплатен абонамент, получени в редакцията през иначе „тихите“ летни месеци. Това е основната причина да увеличим тиража си.

Очакваме ви и в Интернет – нашата страница http://www.protos.bg/diabet във виртуалното пространство на WWW бе посетена през последните месеци от стотици хора от цял свят.

Приятно четене на „Доктор Д“ и покажете броя на колеги