ДЕСЕТ ПРИНЦИПА срещу „тихите убийци“ артериална хипертония и атеросклероза


dd 01/09/1999

Бележка на авторите: Под „сърдечно-съдови заболявания“ в текста се имат предвид тези, които имат отношение към прогресирането на артериалната хипертония и атеросклерозата 1. Сърдечно-съдовата патология най-често се подготвя години и десетилетия преди първите си клинични прояви 2. Наличието на сърдечно-съдова патология при родителите, особено започваща в по-ранна възраст, налага повишено внимание при следващото поколение 3. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.