CAPP* „даде рамо” на ACE-инхибиторите, специфично при пациентите с диабет01/09/1999

Проучването Captopril Prevention Project (с акроним CAPP), обхванало 5400 пациенти с артериална хипертония, показа за 5-годишен период на наблюдение, че антихипертензивното лечение с каптоприл води до по-малък диабетогенен риск в сравнение с конвенционалните средства (бета-блокер и диуретик).

САРР показа, че специфично при пациентите с клинично изявен диабет каптоприл по-ефективно профилактира мозъчните инсулти и сърдечно-съдовите инциденти в сравнение с конвенционалната антихипертензивна терапия.

При останалата хипертензивна недиабетна популация, участвала в проучването, не бе регистрирана разлика по отношение на риска от мозъчни инсулти и сърдечно-съдови инциденти между групата на каптоприл и групата на бета-блокер и диуретик.

Изводите за клиничната практика:

– При недиабетната популация с артериална хипертония, антихипертензивната терапия с АСЕ-инхибитор е толкова ефективна, колкото и терапията с бета-блокер и диуретик

– Според JNC-6, бета-блокерите и диуретиците в ниска доза(но при хората в напреднала възраст само диуретиците)(1,2) остават антихипертензивна терапия на първи избор при условие, че няма основателна причина да се изпише препарат от друг клас (виж в броя на стр. 12-16)

– Въпреки че обратно на САРР, проучването UKPDS не намери разлика в честотата на диабетните и сърдечно-съдовите усложнения между лекуваните с каптоприл и лекуваните с атенолол диабетици тип 2, АСЕ-инхибиторите изглеждат предпочитана терапия при пациентите и с двата типа диабет

– Данните от още три големи двойнослепи плацебо-контролирани проучвания ЕUCLID, GISSI-3 и BRILLIAND достоверно доказаха предимствата на АСЕ-инхибиторите при пациентите и с двата типа диабет(3)

Използвани източници:

* Hansson L, Hedner T, Lindholm LH, et al. The Captopril Prevention Project (CAPP) in hypertension: final results. J Hypertens. 1998; (Suppl 2):522

1. Messerly FH, Grossman E, Goldbourt U. Are betablockers efficacius as first-line therapy for hypertension in the elderly?A systematic review. JAMA. 1998;279:1903-1907

2. Pahor M, Shorr RI, Somes GW, et al. Diuretic-based treatment and cardiovascular events in patients with mild renal dysfunction enrolled in the Systolic Hypertension in the Elderly Program. Arch Intern Med. 1998;158:1340-1345

3. Уроците от трите проучвания GISSI-3, BRILLIAND и EUCLID: АСЕ-инхибиторите са ценни при пациентите с диабет. Доктор Д. 1999, 1:10-11