Артериалната хипертония и захарният диабет


dd 01/09/1999

Редица клинични, популационни и епидемиологични проучвания показват, че при хората с диабет честотата на артериалната хипертония е по-голяма в сравнение с тази в общата популация: – 40% пациентите с диабет тип 2 на възраст под 65 години имат артериална хипертония, според проучването District General Hospital Diabetic Clinic – Около 36% от диабетиците имат артериална хипертония, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.