Агресивна стратегия при хората с диабет01/09/1999

Последният, шести доклад на американския Национален комитет по профилактика, откриване, оценка и лечение на високото кръвно налягане, официално публикуван през ноември 1997 г. (1), предлага агресивна стратегия спрямо артериалната хипертония, препоръчва комбинираните доза-фиксирани препарати и очертава терапевтичното поведение при специфични популации, по-специално при хората в напреднала възраст и при пациентите с диабет. Документът е насочен към клиницистите от здравната мрежа и представлява най-новото методологично ръководство по антихипертензивно управление. Предлагаме ви най-важното от неговото съдържание.