ABCD* и FACET** спечелиха още точки за ACE-инхибиторите


dd 01/09/1999

Проучването ABCD сравни при пациенти с диабет тип 2 и артериална хипертония крайните резултати от антихипертензивната терапия с nisoldipine (n=235) и с enalapril (n=235) за 5-годишен период на наблюдение. Данните показаха пет пъти по-голяма честота на фаталните и нефаталните инфаркти на миокарда сред групата на дихидропиридина низолдипин (n=25) в сравнение с групата на еналаприл (n=5). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.