XXVII международен симпозиум за приложението на рекомбинантния растежен хормон01/06/1999

Възможностите на терапията с растежен хормон и ролята на растежните фактори в ендокринологията и метаболизма събра през април тази година в Ница, Франция специалисти и учени от 22 страни, включително и България.

Генетична основа на синдромите, засягащи растежа и развитието, лечение с растежен хормон по време на пубертета при състояния с идиопатичен дефицит, както и преживяемост при неоплазии в детската възраст бяха основните теми в научната програма на тазгодишния международен форум.

В една от паралелните сесии бяха включени и три български разработки:

“Приложение на рекомбинантния растежен хормон в клиничната генетика” (д-р Боян Димитров и проф. Емил Симеонов) ; “Лечение с рекомбинантен растежен хормон на деца със синдром на Търнър” (доц.Богдана Василева и сътр.) и “Лечение с рекомбинантен растежен хормон на дете със захарен диабет и синдром на Търнър” (доц. Калинка Коприварова и сътр.)

Проучването за нарушеното развитие на костната минерална плътност при деца с новооткрита неоплазия на финландски научен екип (д-р Арикоски и сътр.) бе отличено с първа награда.

Лечение с рекомбинантен растежен хормон на дете със захарен диабет и синдром на Търнър – основни изводи на авторския екип

Не се допусна влошаване на диабетния контрол от терапията с растежен хормон. Инсулиновата доза бе увеличавана до 1.5 Е/кг. със задържане на гликирания хемоглобин < 7% . Голямо значение за поддържане на добрия метаболитен контрол имаше мотивацията на родителите и на самото дете.

До момента в литературата няма съобщения за лечение на синдрома на Търнър в детската възраст с растежен хормон. Известно е, че растежният хормон има отношение към усложненията на диабета. Прилага се не повече от 3 години и при задържането на добър метаболитен контрол, не би трябвало да настъпят ранни усложнения.

Доц. д-р Калинка КОПРИВАРОВА