Всеки вторник, рано сутринта01/06/1999

Залата за дискусии на Катедрата по ендокринология към Медицинския университет във Варна отново е препълнена. Както всеки вторник в 7.30 ч., тук са почти всички районни ендокринолози, специализанти и асистенти от катедрата. Проф. Коева дава начaлото на поредното обсъждане на трудни клинични случаи. Това са няколко пациенти с дългогодишна давност на диабета и множество усложнения на заболяването. Единият от тях е с множествени метастази в черния дроб и необходимост от корекция на лечението. Д-р Боянова, специализант от Разград, представя за обсъждане жена с диенцефален синдром, случай, който предизвиква особен интерес у всички.

Друг въпрос, който тревожи ендокринолозите е свързан със затрудненията в снабдяването на района с перорални антидиабетични средства и инсулин. На място е дошла д-р Узунова от градския РЦЗ, която обяснява какви са причините за това.

Накрая проф. Коева прави анонс на предстоящия маратон от събития: домакинството на Варна на поредния курс за обучение на лекари и медицински сестри към Европейската диабетна асоциация, ендокринологичните дни на Берлин Хеми, летният уикенд на Ново Нордиск…

Д-р Йорданка БОРИСОВА