Troglitazone не получи разрешение да се върне в аптечната мрежа01/06/1999

Британската агенция за контрол на лекарствените средства отхвърли кандидатурата на Glaxo Wellcome за „ренесанс“ на troglitazone (Romozin) като терапевтично средство при диабет тип 2. Агенцията мотивира отказа си сповишения риск от чернодробна токсичност, с който препаратът бе свързан в САЩ и Япония. Съобщенията за 26 случая на чернодробна недостатъчност при пациенти на троглитазон стана причина за неговото превантивно суспендиране от британските аптеки през декември 1997 г.

Glaxo Wellcome обяви, че до 2000/2001 г. ще кандидатства за одобрение на новия си препарат -GI262570. Той има различен механизъм на действие от глитазоните и поради това не води до нежелани чернодробни ефекти.

Американската агенция за храните и лекарствените средства взе решение да остави троглитазон (Rezulin, Warner-Lambert) в аптеките на САЩ, но ограничи прилагането му в монотерапия. Според последното решение на агенцията, троглитазон може да се изписва при диабетици тип 2 с инсулинова резистентност в комбиниция със СУП или инсулин. Лекарствената инструкция за прилагане на Резулин предупреждава за чест и внимателен контрол на чернодробните трансаминази (виж Доктор Д, (1998,2:30-31;1999,1:27-28).