Традиция и новаторство в света на диабета01/06/1999

Малко история

При откриването на Медицинския университет във Варна през 1963 г. са съществували общи катедри по вътрешни болести. Едва през 1974 г. е взето решение да се обособят специализирани клиники по гастроентерология, по хематология, по кардиология и т.н. Почти до края на 1984 г. ръководител на клиниката по ендокринология е проф. д-р Драгомир Коев, който тогава заминава за столицата. Мястото му заема неговата съпруга проф. д-р Лидия Коева, която и до днес е начело на клиниката. В нейния екип са още един доцент, четирима главни асистенти и петима ординатори. Пет ординатори, защото трима от тях в последните три последователни години - 1996, 1997 и 1998, са първенци на випуска си! Спазва се традицията във Варненския медицински университет най-добрите да бъдат назначавени там, където пожелаят. Тези млади хора поискали да бъдат в клиниката по ендокринология, което само по себе си говори много... Първенец на своя випуск е бил и един от главните асистенти - д-р Бохчелян, която днес вече има повече от 10-годишен стаж.

Накратко за екипа

С особена гордост проф. Коева говори за човешките и професионалните качества на своя екип. И има защо. Освен нея, кандидати на науките са още доц. Николова, д-р Бохчелян и д-р Христозов, а за един от главните асистенти - д-р Петрова, е разкрита процедура, която се очаква тя да защити догодина. От няколко месеца аспирант към клиниката е и д-р Димитров, също от отличниците на курса си, който също е спечелил мястото си на конкурс...

Клиниката днес

Тя разполага с 64 легла, от които само две се водят за интензивни, макар че е разкрито интензивно отделение за шест пациенти. Това отделение няма допълнителен щат - и за него работят хората от клиниката. Завеждащ ендокринологията е доц. Николова, а диабетното отделение се оглавява от главната асистентка д-р Протопопова.

Десетте сестри са включени в работата много активно: старшата и още една сестра са ангажирани в центъра за обучение, а три от редовите сестри работят в центъра за диабетно стъпало. Така че десетте сестри са съвсем недостатъчни като се има предвид интензивният сектор, работата в отделните центрове и т.н.

Клиниката се е превърнала и в методичен ръководител - преди всичко за здравните професионалисти във Варна: всеки вторник сутрин ендокринолозите от града присъстват на разискванията на клинични случаи. Освен, че е ендокринологичен център на морската ни столица, клиниката е център и на цяла Североизточна България, към който се насочват пациенти от Добрич, Силистра, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Бургас. Всекидневно работи и консултативен кабинет, в който лекар-специалист приема пациенти. Той поема и консултациите във всички отделения на болницата (на 14 етажа). Консултантите се редуват на всеки три месеца.

Учебният процес

“Тази година съм обновила всичките си лекции, допълнени с всичко ново по отношение на диабета от присъствието ми на различни конгреси, симпозиуми, курсове - споделя проф. Коева. - Няма лекция пред студенти или специализанти, в която да са пропуснати най-съвременните терапевтични средства. Задължително отделям място и на опита на клиниката. Всичките колеги участват в представяния на различни конгреси и симпозиуми. На последния конгрес по диабет в Барселона единственото представяне, което имаше България, бе от нашата клиника - аз изнесох доклада. Повече от 10 години страната ни нямаше научно съобщение, и това, което стана в Испания бе наистина голямо признание. През април в Капри се състоя среща на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация за изучаване на диабета, на който съм член. Там бе подчертано, че обучението на хората с диабет е модел за останалите хронични заболявания.”

Новаторството

Още през 1983 г. за първи път в тукашната работническа болница е създаден дневен стационар за диабетици, който впоследствие се превръща в модел за цялата страна. Друга интересна инициатива е интензивеният контрол на хората със захарен диабет (ИКЗД). Чудесно средство за икономия на средства, въведено тук преди повече от десет години. За 24 часа се прави оценка на гликемичния профил на пациента както и корекция, ако е необходимо, в терапията. При лоши показатели той естествено остава на лечение в клиниката.

За първи път у нас във Варна и в Добрич се създават клубове на диабетиците. А през 1989 г., когато в Сент Винсент е приета декларацията за грижите за хората със захарен диабет, малка България представя филм за резултатите от вече двегодишната работа на клуба на диабетиците във Варна. Можете да си представите изненадата!

През 1998 г. във Варна е създаден и първият Център за диабетно обучение. Началото е поставено благодарение на българо-датската програма за обучение на хората с диабет, спонсорирана от Ново Нордиск. Петима души от варненския университет: проф. Коева, д-р Протопопова, д-р Маринчев и две сестри преминават курс на обучение в диабетния център Стино в Копенхаген. След завръщането си те от своя страна подготвят колегите си в центровете за обучение в Добрич, Силистра, Разград, Шумен и Търговище.

Варненският диабетен център за обучение, както и всички останали в страната, е обзаведен с компютър, диапроектор, с необходимите постери и образователни материали. Всеки ден от 10 до 12 ч. се обучават пациенти (от клиниката и приходящи), които участват в тридневна програма за диабет тип 2, и петдневна - за тези на инсулинова терапия.

И още пионерски стъпки:

- Лечение на диабетната кетоацидоза с бавни капкови инфузии на малки дози инсулин

- Комбинираното лечение - перорални препарати плюс инсулин

- Хипербарната оксигенация в лечението на диабетното стъпало

- Проучвания на инсулиновите рецептори при захарния диабет - количествени и качествени промени; на ролята на лептина при затлъстяване и захарен диабет...

Първият български център по диабетно стъпало

Изключително постижение на варненската клиника по ендокринология е създаването на първия в страната център по диабетно стъпало, който започва работа на 16 юни 1998 година.

“Не може да се говори за лечение на диабетиците, ако не обърнем особено внимание на късните усложнения. Както и не може да се говори за успешно обучение на пациентите, ако все още се сблъскваме с многобройни ампутации. Една от целите на Сентвинсентската декларация е намаляването им с 50%. Аз съм убедена, че навсякъде в страната диабетолозите и ендокринолозите работят според изискванията на нашата Национална програма и на българо-датската програма за обучение за предпазване от усложненията. Но при диабетното стъпало има специфики, които изискват допълнително обучение на екипа.

Със спонсорството на Ели Лили бе оборудвана зала за обучение и кабинет за пациентите, подготвят се и две болнични стаи. Освен помещенията трябваше да има и стол - има го, трябваше да има инструментариум - има го. Трябваше да има и обучени хора: д-р Бохчелян бе на обучение в Манчестър при проф.Болтън, а две сестри - в Литва, където работи негов ученик. Така бе създаден първият ни екип. Спонсорирани от Ново Нордиск, д-р Господинова и сестра Ненкова бяха на подготовка в лондонския Кингс колидж хоспитал при проф. Едмъндс и д-р Ани Фостър - те са втория ни екип”, разказва проф. Коева.

През 1998 г. центърът е осъществил 498, а досега през настоящата 1999 г. - 441 текущи прегледа на пациенти с диабет тип 1 и тип 2. С по-тежки стъпални лезии са 78. Повечето от тях са лекувани консервативно и не са изпращани за по-нататъшно хирургично лечение. Едва в четири случая се е наложила щадяща хирургична интервенция.Варна - София

Михаил МИХАЙЛОВ