Смъртността при младите хора с диабет тип 1 е по-висока от очакваната в общата популация, съобщи кохортно проучване01/06/1999

„Грижите за здравето на младите хора с диабет трябва спешно да се ревизират с оглед да се намали рискът от сърдечно заболяване по-късно през живота им“, съобщи Британската диабетна асоциация. Официално обявените на 30 април т.г. данни от кохортното ретроспективно проучване BDA Cohort Study показват, че сърдечносъдовата патология е водеща причина за смъртността при младите диабетици (30 години и нагоре). Жените имат равен с мъжете риск, за разлика от данните в общата популация.

„Проучването повдигна много въпроси, които остават без отговори. Защо младите жени с диабет губят естествената за пола защита срещу сърдечните заболявания? Защо мъжете между 20 и 39 години страдат по-често от остри усложнения на диабета, отколкото мъжете в другите възрастови групи? Какво още трябва да се направи сред младите хора с диабет и лекуващите ги здравни професионалисти за профилактика на сърдечносъдовите и острите усложнения на заболяването? Важно е да се действа, за да се намалят преждевременните летални изходи, дължащи се на диабета“, обобщи Сузан Лукас, директор на здравната секция на БДА.

Проучването на БДА е най-мащабното кохортно наблюдение при млади диабетици, правено в историята. Регистрираната обща смъртност е ниска (949 случая от общо 23 752 участници), но не достига очаквания спад:

– Смъртността сред младите диабетици надвишава очакваната за съответната обща популация

– Сърдечносъдовите заболявания причиняват най-много летални изходи при групата 30 години и нагоре, като рискът се увеличава драматично с възрастта

– При групата под 50-годишна възраст, смъртността поради сърдечносъдова патология е еднаква при двата пола; диабетичките нямат хормоналната съдова протекция на жените преди менопауза

– Кетоацидозата и хипогликемията са водеща самостоятелна причина за повишена смъртност при диабетиците под 30 години

– От свързаната с диабета смъртност, кетоацидозата е отговорна за 54% от леталните изходи при мъжете и 76% при жените; хипогликемията причинява 18% от леталните изходи при мъжете и 6% при жените

– При групата под 19-годишна възраст, момчетата с диабет имат 2 пъти повишен риск от преждевременна смъртност в сравнение с момчетата без диабет, при момичета с диабет този риск е 3.5 пъти по-висок в сравнение в връстничките им без диабет

– В абсолютни числа, леталните изходи под 20-годишна възраст, дължащи се на остро метаболитно усложнение, са много малко (69 случая за целия период на проучването), но важно е, че повечето от тях са могли да бъдат предотвратени чрез внимателен контрол

– Захарният диабет е отбелязан само в 67% от смъртните актове; вероятно заболяването е отговорно за повече летални изходи от отчетените

Сред младата недиабетна популация, рискът от преждевременна смъртност е по-голям при момчетата и младежите в сравнение с момичетата и младите жени. Сред диабетиците, съотношението е обратно.

Момичетата и младите жени по-често са склонни да манипулират инсулиновата доза с цел да контролират теглото си. Това е едната вероятна причина за по-честите остри усложнения при тях. Другата причина може да бъде менструалният цикъл, който влошава при много жени диабетния контрол. Могат да участват и други психологични и физиологични фактори.

Младите хора с диабет трябва да се обучават за свързания с алкохола риск от хипогликемия, както и на правилата за предпазване от кетоацидоза при остро заболяване. За ранна профилактика на сърдечносъдовите заболявания, обучителните програми трябва да насърчават отказа от тютюнопушене и контрола на кръвното налягане и липидите.

Проучването не можа да даде окончателен отговор на въпроса за безопасността на човешките инсулини. Въпреки голямата кохорта, участвала в него, леталните изходи са много малко, за да се направи какъвто и да е било извод по този въпрос. Необходимо е мащабно проучване, което да обхване всички британски пациенти на инсулинова терапия в момента.

Здравната секция на БДА планира да издаде ръководство за управление на диабетната кетоацидоза, както и да разпространи протоколи за нейното лечение в болничните заведения в страната.