Ново измерение при лечението на диабет тип 201/06/1999

В края на втория ден от богатата научна програма на тазгодишния V Национален симпозиум по ендокринология в Плевен (3-5 юни 1999 г.)* на тема „Нови насоки в диагностиката и лечението на ендокринните заболявания на прага на ХХI век“, се състоя сателитен симпозиум на основния спонсор на голямото събитие – фирма Ново Нордиск. Акцентът бе поставен върху препарата NovoNorm (Repaglinide): първият представител на новата група на прандиалните глюкозни регулатори.

При откриването на симпозиума проф. д-р Михаил ПРОТИЧ се спря на проблема за постпрандиалната (след нахранване) хипергликемия като самостоятелен фактор за възникване на микро- и макроваскуларни усложнения, както и за увреждането на съдовата стена. Той подчерта особената важност на постпрандиалните кратковременни хипергликемии като фактор, водещ до токсичен ефект върху бета-клетката и до съдови увреждания. В тази връзка прандиалната глюкозна регулация бе обявена като новата терапевтична стратегия в диабетологията.

– Прандиална глюкозна регулация Каква е физиологичната глюкозна регулация?

– Какви нарушения се наблюдават при захарен диабет?

– Какви съдови усложнения могат да настъпят при постпрандиалната хипергликемия?

Това бяха част от въпросите, на които отговор даде д-р Малина ПЕТКОВА от Диабетния център „Св. Лука“ в столицата. След като припомни накратко физиологията на инсулиновата секреция, тя изясни патофизиологията на постпрандиалната хипергликемия. Проспективните проучвания, цитирани от д-р Петкова, бяха с насока върху корелацията между постпрандиалната хипергликемия и сърдечно-съдовия риск, както и съдовите усложнения при пациенти със захарен диабет тип 2, които могат да предшестват диагностицирането на хипергликемията. Накрая тя внесе яснота и по въпроса защо трябва да се проследява постпрандиалната хипергликемия.

NovoNorm (Repaglinide) – представител на нов клас перорални антидиабетни препарати

Aудиторията бе запозната с характеристиките на новия медикамент от проф. д-р Драгомир КОЕВ:

„Химичната структура и фармакологичните особености на NovoNorm позволяват бързо освобождаване на инсулин от бета-клетката, последвано от бързо снижаване на кръвната глюкоза. Гъвкавият режим на прием на препарата, съобразно храненето, премахва риска от хипергликемия при пропуск или забавяне на храненето. Пациентите с диабет тип 2 са улеснени максимално от схемата на лечение:

„Едно хранене = една таблетка NovoNorm“

„Няма хранене – няма таблетка“

– За клиничната ефективност на препарата са важни следните резултати: Снижаване на кръвната глюкоза на гладно с до 4 ммол/л

– Понижаване на постпрандиалната кръвна глюкоза с до 6 ммол/л

– Намаление на гликирания хемоглобин (HbA1c) с до 2%

– Понижава рискът от хипогликемични реакции

Препаратът е ефективна монотерапия от първи ред. Механизмът на действие на NovoNorm позволява да се съхрани инсулиновата биосинтеза в панкреасните островни клетки.

Прандиалната глюкозна регулация е нова концепция в лечението на захарния диабет тип 2, а NovoNorm представлява преломен момент в лечението на пациентите“.

И още от проф. Коев за качествата на NovoNorm:

– Смятате ли, че NovoNorm е „Viagra в диабетологията“?

– Това е подходящо сравнение, защото двата препарата си приличат по начина на приложение – само когато има нужда от тях.

– Мястото на NovoNorm в пероралната терапия на захарния диабет?

– Това е съвсем ново лекарство, при което стимулирането на инсулиновата секреция е по-физиологично. С него се наподобява естественото отделяне на инсулина по време на хранене и поддържането само на базална секреция в интервалите между храненията.

– Трябва ли NovoNorm да бъде включен в Наредбата за безплатните лекарствени средства?

– Категорично, да! Това не означава повече разходи, а преразпределение на медикаментите за перорално лечение.

– Кога може да се очаква това?

– Отговор може да даде единствено Министерството на здравеопазването. Експертният съвет по ендокринология има положително становище по този въпрос. Смятам, че безплатното раздаване на препарата би могло да стане не по-рано от началото на следващата година.

В обширната дискусия по темата, която мнозина определиха като връх на всички досегашни симпозиуми, бе зададен дори въпросът няма ли NovoNorm да помогне за по-дългото съхранение на бета-клетката. Остана отговорът да се търси в бъдеще…

Д-р Йорданка БОРИСОВА

*Летният брой на сп. „Доктор Д“ бе вече готов за печат при започване на тазгодишния форум, затова в следващата книжка „Есен“ ще публикуваме повече подробности за събитието