Инфекцията с Helicobacter pylori бе свързана с повишен риск от съдово заболяване при пациенти с двата типа диабет


dd 01/06/1999

Контролирано проучване на испански учени при 127 пациенти с диабет (64 с тип 1 и 63 с тип 2) откри статистически значима положителна връзка между инфекцията с Helicobacter pylori, доказана със серологични тестове (повишен титър на специфични Ig G), и честотата на сърдечносъдовите и мозъчносъдовите тромбо-оклузивни заболявания. „Тази (положителна) връзка очертава важна възможност за ефективна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.