IDEAL стартира, финалните резултати се очакват през 2006 година


dd 01/06/1999

Университетът на Осло обяви през април т.г. старта на дългогодишното интервенционно проучване Incremental Decrease in Endpoints througt Aggressive Lipid Lоwering trial (акроним IDEAL). То ще изследва възможностите на статина аtorvastatin (инхибитор на хидроксиметилглутарил-KoА [НМG-CoA] редуктазата) за агресивно намаляване на нископлътния холестерол (LDL-С) и съответно на риска от коронарна болест на сърцето. Ръководител на IDEAL e […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.