Глюкозният толеранс е нарушен при 45% от жените с поликистозен овариален синдром01/06/1999

„Честотата на НГГ* и диабет тип 2 при жените с ПКОС* е много по-голяма от очакваната при сравняване със сходна по възраст и телесна маса женска популация без ПКОС“, заключи американски научен екип от Университета в Чикаго (Ehrmann DA, Barnes RB, Rosenfield RL, Cavaghan MK, Imperial J: Prevalence of impaired glucose tolerance and diabetes in women with polycystic ovary syndrome. Diabetes Care, 1999, 22:141-146). При жените с ПКОС периодично да се провежда орално обременяване с глюкоза, съветват авторите. Според тях, ПКОС ускорява прогресирането на НГГ в диабет тип 2.

В проспективно проучване участвали 122 жени с клинични и хормонални данни за ПКОС. След орално обременяване със75 г глюкоза, нарушен глюкозен толеранс бил открит при 45%:35% били с НГГ и 10% - с диабет тип 2, съгласно ревизираните диагностични критерии на Американската диабетна асоциация (виж сп. „Доктор Д“, 1998, брой 2).

Групата с диабет тип 2, сравнена с групата с нормален глюкозен толеранс, имала 2.6 пъти по-често роднини по първа линия с диабет тип 2, както и достоверно по-висок ИТМ*.

ПКОС е най-честото ендокринно нарушение при жените в репродуктивна възраст и се среща при 10% от тях. Затлъстяването, хиперандрогенемията и инсулиновата резистентност са основните причини за високата честота на НГГ и диабет тип 2 при жените с поликистозен овариален синдром.

Популацията е рискова и затова при поставяне на диагнозата ПКОС, да се провежда орално обременяване с глюкоза. Популацията е и „идеална“ за провеждането на интервенционни програми за профилактика на диабет тип 2, смятат авторите на проучването.

Съкращения:

*ПКОС - Поликистозен овариален синдром

*НГГ - Намален глюкозен толеранс

*ИТМ - Индекс на телесна маса)