Глюкозният толеранс е нарушен при 45% от жените с поликистозен овариален синдром


dd 01/06/1999

„Честотата на НГГ* и диабет тип 2 при жените с ПКОС* е много по-голяма от очакваната при сравняване със сходна по възраст и телесна маса женска популация без ПКОС“, заключи американски научен екип от Университета в Чикаго (Ehrmann DA, Barnes RB, Rosenfield RL, Cavaghan MK, Imperial J: Prevalence of impaired glucose tolerance and diabetes in […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.