Европейската комисия одобри Regranex при невропатни диабетни улцерации01/06/1999

Европейската комисия официално разреши в края на март Regranex (becaplermin) - гел 0.01% да се прилага като терапевтично средство при невропатни диабетни улцерации. Решението е валидно за всичките 15 страни-членки на Европейския съюз.

Regranex е първото локално средство, доказало че стимулира растежа на гранулационна тъкан в местата на увреждане. Той е продукт на генното инженерство (рекомбинантна технология) и представлява аналог на човешкия растежен фактор, произлизащ от тромбоцитите (platelet derived growt factor). Функцията на този растежен фактор е да стимулира образуването на нова тъкан и запълването на раните и улцерациите.

Бекаплермин бе одобрен за първи път в САЩ в края на миналата година (виж Доктор Д, 1998: 1, стр. 25). Наскоро бе разрешен и в Канада, Аржентина, Бразилия, Мексико и Сингапур.

Клинични проучвания показаха, че на фона на „класическото“ лечение на диабетните улцерации, еднократното дневно прилагане на Регранекс в местата на увреждане води до достоверно по-добри резултати в сравнение с плацебо.

Право да продава новия гел в европейските страни има фирма Janssen-Cilag.