Ензимът GAD отключва имунно-медииран диабет тип 101/06/1999

Ензимът декарбоксилаза на глутаминовата киселина (Glutamic acid decarboxylase) – GAD може да стимулира автоимунна реакция спрямо бета-клетките на панкреаса и участва в появата на диабет тип 1, имунно-медииран. Откритието, направено при експериментални мишки, е на канадски научен екип (Ji-Won Yoon и сътр.) от Университета в Калгари. В майския си брой списание Science (1999,284:1183-1187) го определи като „главна стъпка, очертаваща пътя към нови видове терапия на заболяването“.

„GAD може да се използва за профилактика на диабет тип 1 чрез разработването на ваксина. Ако потискаме GAD, потискаме и диабет тип 1“, заяви д-р Юн. Учените проучват експериментална ваксина при мишки, съдържаща набедения цитоплазмен ензим. „Надеждата ни е, че имунизацията с GAD ще потиска автоимунния отговор и ще предпазва от диабет тип 1“, обобщи д-р Юн.

Предишни in vitro експерименти с бета-клетки на плъхове, разрушени със streptozotocin, доказаха, че екстрацелуларното ниво на GAD се повишава. Освободен в междуклетъчния матрикс, този цитоплазмен ензим играе ролята на главен автоантиген, който отключва имунната реакция при диабет тип 1 и при синдром „stiff-man“(1,2).

Повишените плазмени нива на GAD-автоантителата, определяни чрез радиоимунологична методика, са приет маркер за имунен отговор спрямо GAD. Те се откриват при повечето от пациентите с новодиагностициран диабет тип 1 или със синдром „stiff-man“ (рядка форма на имунно-медииран диабет). GAD-автоантитела се срещат при около 8% от родствениците по първа линия на пациенти с диабет тип 1 и при 1% от общата популация. Няма публикувани данни, свързващи тези антитела с директен патогенен ефект.

Канадските учени съобщиха, че са предизвикали автомунно нарушение при експериментални мишки, наподобяващо това при хората. Блокирането на автоимунния отговор спрямо GAD с ваксина, е предотвратило клиничната изява на диабет тип 1. Предпазен ефект бил постигнат и чрез генно инженерство, довело до потискане на синтезата на GAD в бета-клетките.

Допълнителни източници:

1. Lernmark A: Glutamic acid decarboxylase – Gene to antigen to disease. J Intern Med, 1996, 240:259-277

2. Smismans A, Ling Z, Pipeleers D: Damaged rat beta cells discharge glutamate decarboxylase in the extracellular medium. Biochem Biophys Res Commun, 1996, 228:293-297