Екипното начало печели нови позиции01/06/1999

– Днес в света има повече от 120 милиона души със захарен диабет. Очаква през 2010 година те да достигнат 240 милиона. В България с диабет са 2.5 % от населението.

– Диабетът е сериозен здравен и социален проблем: хората с това заболяване имат 15 пъти по-висок риск от слепота, ампутация на долен крайник, хронична бъбречна недостатъчност. Три пъти по-често те боледуват от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт.

– Разходите за лечение са наистина големи, но товарът става още по-голям, когато трябва да се лекуват усложненията. Диабетът е на трето място по разходи след онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания и поглъща около 10% от здравния бюджет.

– Обучението е абсолютно необходим елемент на лечението.

През април Варна бе домакин на поредния следдипломен курс по диабетология, организиран от Европейската асоциация за изучаване на захарния диабет (EASD), съвместно с Клиниката по ендокринология на варненския Медицински университет. Участваха повече от 140 здравни професионалисти от цялата страна, както и десет професори и доценти от университета в Кайро и петима румънски диабетолози.

Високият професионализъм на заниманията бе осигурен от световноизвестните диабетолози, като завеждащия отдела за следдипломно обучение на Европейската диабетна асоциация проф. Ендрю Болтън (Великобритания), главния секретар на асоциацията проф. Ян Скръха (Чехия), проф. М. Ход (Израел) и медицинската сестра Лизбет Ванг (Дания). България бе представена от проф. д-р Драгомир Коев, ръководител на Университетската клиника по диабетология в столицата и от екипи на варненската Клиника по ендокринология, водени от проф. Лидия Коева, д-р Х. Бохчелян и д-р А. Протопопова.

Осъществена бе съвременната идея на организаторите наред с тесни специалисти в курса да участват предимно по-млади ендокринолози, общопрактикуващи лекари и медицински сестри. Спазен бе възприетият и вече утвърден подход участниците в квалификационните курсове да не бъдат много на брой, а да се разпределят в малки работни групи. Нещо което осигурява възможност поднесената информация да се анализира и дискутира в свободен диалог. Така в продължение на три дни участниците се докоснаха до най-важните проблеми на захарния диабет, разгледани както в теоретичен аспект, така и в паралелни практически семинари.

Основните теми бяха подчинени на изискването за актуалност и максимална практическа насоченост. Сред разискваните проблеми бяха диабетното стъпало и невропатия, патогенезата на късните усложнения, острите метаболитни усложнения, диагнозата и терапията на диабетната нефропатия, съвременното лечение на диабет тип 2 и инсулиновото лечение на диабет тип 1 и тип 2. Отделни лекции и практически занимания насочиха вниманието и към епидемиологията на заболяването, диабет и бременност, скрининг на диабета и неговите усложнения, организация на здравните грижи и ролята на медицинската сестра в диабетния екип.

Интерес към курса проявиха също експерти от здравното министерство, членове на Националния експертен съвет по ендокринология и ръководството на варненския Медицински университет. Все специалисти, проявяващи интерес към изнасянето на диабетната помощ на доболнично ниво в диабетните центрове. Това е една от целите на здравната реформа в тази област, за постигане на по-високо качество и оптимизиране на обслужването и същевременно за намаляване на скъпоструващите хоспитализации. Проявата бе спонсорирана от Европейската асоциация за изучаване на диабета и от американската фармацевтична фирма Ели Лили.

Михаил МИХАЙЛОВ