Уроците от трите проучвания: GISSI-3, BRILLIANT и EUCLID АСЕ-инхибиторите са ценни при пациентите с диабет01/03/1999

Настоящата публикация обобщава накратко резултатите от три големи двойнослепи плацебо-контролирани проучвания за възможностите на АСЕ-инхибитора lisinopril при пациенти с диабет. Трите проучвания станаха популярни сред световната медицинска общност със своите акроними: – GISSI-3: Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’ Infarto Miocardico 3 (1) – BRILLIANT: Blood pressure, Renal effects, Insulin control, Lipids, Lisinopril […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.