Troglitazon бе спрян от програма за профилактика на диабет тип 201/03/1999

Националният здравен институт на САЩ спря участието на troglitazon (продаван от фирма Warner-Lambert с търговското име Rezulin) в интервенционното проучване с акроним DPP за профилактика на диабет тип 2. Причината за решението бе летален изход на участник в проучването поради чернодробна недостатъчност, довела до органна трансплантация.

DPP (Diabetes Prevention Program) е мултицентърно рандомизирано проучване, което стартира през юни 1996 година и обхвана кохорта от 4000 пациенти с нарушен глюкозен толеранс. Критериите за подбор на участниците бяха: кръвна глюкоза на гладно 5.6 -7.7 ммол/л и 2 часа след орално обременяване със 75 г глюкоза - 7.8-11.0 ммол/л; липса на предществащи заболявания на сърцето, бъбреците и черния дроб.

Групата бе разделена в четири клона, в зависимост от приложeното вмешателство:1) диета за загуба на най-малко 7% от изходното тегло и/или дозирана физическа активност с енергиен разход на 700 ккал/седмично;2) метформин 1700 мг дневно; 3) троглитазон 400 мг дневно; 4) плацебо.

Интервенционното лечение с профилактична цел ще продължи до юни 1999 година. След неговото приключване, участниците ще бъдат наблюдавани през следващите три-шест години. Целта е групите да бъдат сравнени по отношение на еволюцията на метаболитните нарушения и честотата на изявения диабет тип 2.

Надеждата е, че DPP ще посочи ефективно средство за профилактика на заболяването, но с оттеглянето на троглитазона, от класацията отпадна и цялата група „усилватели на инсулиновата чувствителност“.

Говорител на Warner-Lambert съобщи, че леталният изход на пациента се дължи на усложнения, които нямат връзка с проучването и приложеното интервенционно лечение с Резулин.

През декември миналата година фирмата разпрати до 500 000 американски лекари коригирани лекарствени инструкции за по-чест контрол на чернодробните ензими при лечение с троглитазон. Нови са и упътванията за по-стриктен подбор на пациентите при първоначалното изписване на лекарството.

След одобрението на Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) през март 1997 година, антидиабетният медикамент бе свързан с най-малко 26 летални случая на чернодробна недостатъчност и три чернодробни трансплантации.

Безопасността и ефективността на Резулина, както и кандидатурата на Warner-Lambert за комбинираното му прилагане с метформин и със сулфонилурея + метформин, ще бъдат рагледани в края на март тази година на 26-та научна среща на Експертния комитет по ендокринологични и метаболитни лекарства на FDA.

Според говорител на Warner-Lambert, предимствата на троглитазона като моно- или комбинирана терапия при диабет тип 2 надвишават епизодичните „анекдоти“ за рисковете. (За момента, троглитазонът е официално одобрен в САЩ да се прилага самостоятелно, да се добавя към терапията със сулфонилурея, както и да се комбинира с инсулин.)

Warner-Lambert приветства идеята за рационална преоценка на клиничните данни за Резулина и смята, че правилният контрол на серумните трансаминази и информирането на пациентите от здравните професионалисти, могат да намалят риска от рядкото, но потенциално сериозно чернодробно увреждане до абсолютния минимум. Има съобщени фатални чернодоробни странични ефекти при повечето от пероралните антидиабетни препарати, напомни Warner-Lambert в 22-страничния си доклад.

Троглитазонът получи в края на миналата година разрешение от FDA да участва в ново, 5-годишно профилактично проучване на 1000 пациенти с нарушен глюкозен толеранс, дължащ се на инсулинова резистентност. Методиката предвижда проследяване и на потенциалните ефекти на препарата върху артериалното налягане и липидния профил.

Warner-Lambert отложи старта на това проучване, наречено Diabetes Prevention Study with Troglitazone с мотива, че ще изчака мнението на предстоящия научен форум на Експертния комитет по ендокринологични и метаболитни лекарства.

В последна, четвърта година навлезе проучването за възможностите на троглитазона да предпазва от диабет тип 2 жени, прекарали гестационен диабет. Warner-Lambert предупреди, че при пациентки в пременопауза, препаратът може да доведе до овулация и съответно до настъпване на бременност.

Web страница: www.warner-lambert.com