Rosiglitazone предпазва бета-клетките при диабет тип 2 от „изтощаване“


dd 01/03/1999

Данните от две пре-клинични проучвания на rosiglitazone maleate, докладвани на 58-а среща на Американската диабетна асоциация, показват, че новият представител на тиазолидиндионите (глитазоните) предпазва бета-клетките на животински модели на диабет тип 2 от изтощаване и забавя прогресирането на заболяването. „Нашите резултати с росиглитазон подкрепят хипотезата, че изтощаването на бета-клетките може да бъде предотвратено чрез повишаване […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.