„Разчупване на бариерите към подобряване на гликемичния контрол“01/03/1999

При много хора диабет тип 2 не се контролира добре поради бариерите, които пречат за оптимизиране на управлението, обобщиха над 500 лекари-делегати на петия международен симпозиум в Копенхаген. Форумът, състоял се в навечерието на тази година в родината на Андерсен, „Лего“, инсулините и диабетните грижи, по традиция бе спонсориран от фирма Ново Нордиск.

Кои бариери посочиха делегатите в Копенхаген?

- неправилната преценка на сериозността на диабет тип 2

- липсата на координираност между лекарите от първичната здравна мрежа (участъкови терапевти, общопрактикуващи лекари) и диабетните специалисти

- слабата следдипломна квалификация на лекарите.

Начертаната стратегия за днес и утре

„Вече имаме право императивно да заявим на пациентите и на грижещите се за тях здравни професионалисти: те трябва да работят заедно и тясно да си съдействат, за да постигнат толкова близко до нормалното ниво кръвна глюкоза, колкото това е възможно и безопасно“, заяви професор Рот от Университета „Джон Хопкинс“ в САЩ - председател на симпозиума.

„Старото извинение, че не се знае дали подобреният гликемичен контрол помага на пациентите трябва да отпадне изцяло, добави в доклада си професор Рот.

Днес ясно се знае, че диабет тип 2 е прогресиращо във времето заболяване със сериозни последици върху здравето на страдащите от него хора. Пациентите с диабет тип 2 имат повишен риск от сърдечносъдово заболяване и от усложнения, засягащи трайно качеството им на живот, включително слепота, бъбречна недостатъчност, ампутации.

Диабет тип 2 не може повече да бъде приеман като „леко“ заболяване, заключиха експертите. Нещо повече, мащабни проспективни проучвания доказаха, че ефективното управление може значимо да намали риска и да предотврати появата на хроничните усложнения на заболяването.

Лекарите трябва да бъдат по-кооперативни и по-малко налагащи се във взаимоотношенията си с пациентите, чуха също делегатите на форума. Хората с диабет искат да бъдат чути и разбрани от техните лекари.

Втора ключова бариера, пречеща за оптимизиране на диабетното управление, е липсата на координация между лекарите от първичната здравна мрежа и диабетните специалисти. Много данни, изнесени на симпозиума, потвърдиха, че работата в екип може да осигури нужното качество на диабетните грижи. В един от примерите, включването на две диабетни сестри към екипа от първичната здравна мрежа, показа достоверно подобряване в нивото на гликемичния контрол на съответната група пациенти.

„Не можете ефективно да лекувате вашите пациенти сами“, посъветва проф. Рот диабетолозите, които според него трябва да обучат и мотивират и останалата,ангажирана в диабетните грижи, колегия.

Спешна нужда от по-ранна диагноза

„Диабет тип 2 започва 5-10 години преди да бъде диагностициран - увреждането вече е започнало“, обобщи проф. Рот. Ранното откриване на метаболитните нарушения трябва да се съпровожда от ранно и агресивно терапевтично вмешателство.

Здравословната промяна в начина на живот и диетата са основата в управлението на диабет тип 2. Въпреки потенциалните си възможности да подобрят метаболитния контрол в ранните стадии на заболяването, тези промени всеизвестно често са трудни за осъществяване при много от пациентите. На по-голям успех може да се разчита, ако здравословният начин на живот се промотира сред цялото общество, но дори и лекарите не винаги са подходящи „здравни модели“.

Гъвкав терапевтичен алгоритъм

Данните от Проспективното диабетно проучване във Великобритания (UKPDS Group. Lancet 1998;352:837-853) показаха, че хипергликемията при диабет тип 2 неумолимо прогресира във времето (виж фигурата на стр. 24) и затова е нужно текущо и в дългосрочен план интензивно да се управлява.

Данните от UKPDS показаха, че интензивният контрол на кръвната глюкоза и на кръвното налягане при диабет тип 2 достоверно намалява риска от всички свързани със заболяването усложнения, включително честотата на микроваскуларните усложнения с 25%.

Ранното диагностициране на диабет тип 2 и дългосрочното му управление чрез стъпалообразен терапевтичен алгоритъм, е проспективно изпитаното средство срещу прогресиращата природа на заболяването.

Дългата фаза на „леката“ хипергликемия, която добре се понася от пациентите и се подценява от лекарите, е причина за „ускоряване“ на усложненията, обобщи симпозиумът в Копенхаген.

Изводите за клиничната практика

Диабет тип 2:

- е сериозно заболяване

- прогресира във времето

- се диагностицира със закъснение и това води до „ускорване“ на усложненията

- изисква активна стратегия за ранно откриване и интензивно управление.

Д-р Диляна Янкова