Pyridorin е кандидат за терапия на диабетната нефропатия, съобщи фирма BioStratum01/03/1999

Пре-клинични проучвания при животински модели на диабет показват, че препаратът Pyridorin предпазва бъбреците от увреждане и е кандидат за лекарствен препарат в тази област, съобщи неговият производител – фирма BioStratum. Данните бяха представени в края на миналата година на Симпозиума по диабетните усложнения в Бостън (част от научната програма на Конференцията за 100-годишнината на Диабетния център „Жослин“) и на 31-а годишна среща на Американското общество по нефрология във Филаделфия.

Научен екип от Университета на Южна Каролина докладва преклиничните си постижения с Пиридорин при streptozotocin (STZ) животински модели на диабет.

Изследователи от Медицинския център към Университета на Канзас подкрепиха възможностите на препарата при животински модели на диабетна нефропатия, предизвикана чрез инжектиране на гликиран плазмен албумин.

И в двете проучвания пиридоринът бе сравнен с еквивалентни дози на аминогуанидин.

При диабет, повишените нива на кръвната глюкоза причиняват неензимно гликиране на плазмените протеини, които впоследствие се окисляват до напреднали гликирани крайни продукти (advanced glycation end-products, AGEs).

AGEs предизвикват промяна в структурата и функцията на съдовия ендотелиум и на гломерулната базална мембрана. Учените предполагат, че AGEs са фактор за появата на диабетна нефропатия.

Образуването на AGEs се дължи на неензимни глюкооксидативни механизми. Един от пътищата минава през окисляването на Amadori междинните продукти върху повърхността на протеините.

Предишни проучвания на Медицинския център към Университета на Канзас създадоха специфичен метод за изолиране на Amadori междинните продукти и доказаха тяхното превръщане (конверсия) в AGEs. Тези постижения доведоха до откриването на in vitro скрининг метод и до разработването на пост-Amadori инхибитори, който да спират напредването на процеса.

Началните скрининг проучвания с т. нар. инхибитори на AGE-образуването, включително и с аминогуанидин, показаха слаба пост-Amadori инхибиторна активност.

По-късните проучвания откриха, че пиридорин уникално потиска превръщането на белтъчните пост-Amadori междинни продукти в напреднали гликирани крайни продукти.

Постигнатият успех доведе до започването на няколко in vivo експериментални проучвания за профилактика на диабетната нефропатия при животински модели.

Докладваните на двата научни форума в САЩ резултати показаха, че пиридорин инхибира предизвиканите (чрез инжектирането на гликиран албумин) патологични процеси в бъбреците. Докато нивата на албуминурията и на плазмения креатинин прогресивно растат при нелекуваните експериментални модели, то приложената терапия с пиридорин снижава значимо и двата показателя за бъбречно увреждане. Сравнен с аминогуанидин, и в двете проучвания, новият кандидат за лекарствен препарат достоверно намалява риска от от диабетна нефропатия.

Проучванията регистрираха също и плазменото ниво на триглицеридите и холестерола. Учените съобщиха, че пиридорин отново значимо и достоверно по-добре от аминогуанидин, предпазва животинските диабетни модели от дислипидемия.

Постигнатите резултати от двата изследователски екипа подкрепят хипотезата, че специфичното in vivo инхибиране на конверсията на Amadori междинните продукти в AGEs може да спре развитието на бъбречните увреждания при захарен диабет. Учените предполагат, че тези увреждания се дължат на глюкооксидативните процеси, водещи до образуването на AGEs.

„Ние вярваме, че уникалният механизъм на действие на пиридорина може да тласне успешно напред управлението на диабетната нефропатия“, заяви д-р Арчи Престайко, президент на BioStratum като обяви и намеренията на фирмата да започне през второто тримесечие на тази година фаза I клинични проучвания с обещаващия препарат. Дотогава пиридорин ще бъде изследван in vivo за токсични ефекти.

Според представените статистически данни на Симпозиума за диабетните усложнения, в САЩ нефропатията засяга 30-40% от пациентите с диабет тип 1 и 10-15% от пациентите с диабет тип 2. Дибетната нефропатия е водеща причина за напреднала бъбречна недостатъчност, бе вторият основен извод на симпозиума.