Поуките от UKPDS да се използват в практиката, препоръча Британската диабетна асоциация


dd 01/03/1999

„Днес е ясно, че диабет тип 2 е прогресиращо състояние, на което никога не трябва да се гледа като на „мека“ форма на заболяването“, се казва в специалния коментарен доклад (Implications for the care of people with type 2 diabetes, december 1998) на Британската диабетна асоциация по повод на резултатите от 20-годишното проспективно проучване на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.