Memantine на Neurobiological Technologies навлезе във фаза IIВ клинични проучвания



01/03/1999

Американската фирма Neurobio-logical Technologies (NTI) съобщи, че започва фаза IIВ клинични проучвания на препарата Мemantine (TM) при пациенти с болезнена периферна диабетна невропатия.

За целта, рандомизирано двойно сляпо мултицентърно проучване ще наблюдава в продължение на осем седмици 375 пациенти, които ще получават перорално лечение с Мемантин или с плацебо. Началната доза на мемантина 10 мг ще бъде увеличавана на седмични интервали до достигане на обща дневна доза 20 или 40 мг. Проучването има за цел да сравни не само съотношението „полза/риск“, но и доза-зависимите ефекти на препарата.

Според д-р Луис Кирби, ръководител на проучването, „мемантин притежава потенциална аналгезираща активност и очакванията са да подобри качеството на живот на пациентите с болезнена периферна диабетна невропатия.“

Много от тези пациенти страдат от мъчителна нощна болка, парене, парестезии и изтръпване, срещу които се опитват различни групи препарати: конвенционални аналгетици, трициклични антидепресанти (amitriptylin, carbamazepin), антиконвулсанти (mexilitine), capsaicin крем, антиоксиданти и нервни растежни фактори (алфа-липоева киселина, мастноразтворими витамини група В), инхибитори на алдозоредуктазата (Tolrestat), селективни инхибитори на обратното поемане на серотонина.

„Тази фаза IIВ клинични проучвания на мемантин при пациенти с диабет е частично финансирана от нашия стратегически партньор Merz+Co“, заяви Паул Фрайман, президент и изпълнителен директор на NTI.

Наскоро Merz започна в Германия фаза III клинични проучвания на мемантин при пациенти със сенилна деменция и болест на Alzheimer, а NTI очаква финалните резултати от фаза II клинични проучвания на препарата, прилаган в САЩ при пациенти със СПИН деменция синдром.

Мемантин изглежда ефективно възстановява функцията на увредените неврони чрез специфично потискане на активността на NMDA (N-метил-D-аспартат) рецептора, намиращ се върху клетъчната мембрана. Страничните ефекти на лечението с „антагониста на NMDA рецептора“, регистрирани при предишните проучвания, са седация и атаксия.

NTI получи одобрението на Американската комисия за храните и лекарствените средства да прилага своя водещ препарат Xerecept при перитуморен едем на мозъка.

Web страница:www.ntii.com