Хиперинсулинизмът е важен предиктор на сърдечно заболяване01/03/1999

Високото ниво на ендогенен инсулин предсказва появата на сърдечен инцидент така, както и дислипидемията. Тютюнопушенето и повишеното артериално налягане са другите важни предиктори. Това е основният извод от 22-годишно финландско проучване (Kalevi Pyolara et al.), публикуван в списанието на Американската сърдечна асоциация Circulation.

Дългогодишното проспективно проучване е обхванало 970 мъже на възраст 34-64 години, без данни за сърдечно заболяване на старта.

Авторите съобщиха, че за 22 години, са регистрирали 164 случая на сърдечни инциденти. През първите пет години от проучването, групата с най-високо ниво на ендогенен инсулин има над три пъти повишен риск от сърдечно заболяване. С времето, силата на тази асоциация поотслабва, но хиперинсулинизмът продължава да бъде силен предиктор за сърдечна патология. На финала на проучването, хората с повишен ендогенен инсулин продължават да имат 1.6 пъти по-висок риск от сърдечен инцидент. Според авторите, регистрираната във времето разлика вероятно се дължи на по-голямата честотата на леталните изходи при пациентите със сърдечна патология и „отпадането“ им от проучването, както и на приложеното терапевтично вмешателство, намалило благоприятно сърдечния риск.