Гангрената на палеца е маркер за фатален инфаркт на миокарда01/03/1999

Данните от ретроспективно проучване (Shawis TN, Logan A, Lomax GA, Eccies K, Jones GR.), публикувани в сп. Practical Diabetes International (1998;15(2):43-44) показват, че изолираната гангрена на палеца на долните крайници е маркер на повишен риск от смъртност, специфично дължаща се на сърдечносъдова патология.

Британските автори съобщават за 22 летални изхода (66.6%) от включените в проучването 33-ма пациенти с гангрена на палеца (18 жени и 15 мъже, на възраст 41-82 години).

От завършилата фатално група, 20 са случаите на остър инфаркт на миокарда (90.9%); един – на конгестивна сърдечна слабост, дължаща се на ИБС и един – на МСБ (възраст 41-79 години; средна преживяемост след гангрената 15.4 месеца).

Проучването открива много силна зависимост между тютюнопушенето и сърдечносъдовия риск. От общо 23-ма пушачи в цялата група, 18 са завършили летално.

„В заключение, гангрената на пръстите на долните крайници при хората с диабет трябва да се приема като мощен индикатор и маркер за фатален остър инфаркт на миокарда“, обобщават британските учени.

За подобряване на прогнозата, пациентите с исхемично диабетно стъпало се нуждаят от специфични грижи, предпазващи съдовата им система, в това число и коронарните артерии. Тези пациенти трябва да бъдат съветвани да се откажат от тютюнопушенето, което при тях води до тройно повишен риск от сърдечносъдова смърт. Те трябва да получават вторична профилактика с блокера на тромбоксановата синтеза – аспирин. Наложилен е и контролът на хиперхолестеролемията.

При диабетиците с анамнеза за гангрена или за ампутации на долните крайници, трябва целенасочено да се търси: коронарна исхемия, включително данни за прекаран инфаркт на миокарда; стеноза на каротидните артерии и преходни нарушения в мозъчното кръвообращение.