Ефективна програма за профилактика на диабетната кетоацидоза при децата чрез информационна кампания01/03/1999

Профилактична програма на Университета в Парма е успяла да намали за две години случаите на диабетна кетоацидоза при деца с новооткрит диабет тип 1 от 78% на 12.5%. Това съобщиха италианските диабетолози в януарския брой на сп. Diabetes Care (1999; 22:7-9). Агресивното обучение сред педиатрите, родителите и учителите от началните и средните училища, както и разпространението на карта с указания е довела до ранно откриване на метаболитното нарушение.

Д-р Маурицио Ванели и неговите колеги от Университета в Парма съпоставят за 7-годишен период на наблюдение клиничните и лабораторните резултати при деца с новодиагностициран диабет тип 1 от района на профилактичното вмешателство с новодиагностицирани случаи в случайно подбран контролен район.

През първите две години от въвеждането на програмата, случаите на диабетна кетоацидоза в района на Парма намаляли от 78% до 12.5%. През следващите пет години, повишената „чувствителност“ на педиатрите и насоченото диабетно обучение в училищата довели до ранна диагноза; не бил регистриран нито един нов случай на кетоацидоза. През 7-годишния период, в контролния район диабет тип 1 продължил да се открива, в 83% от случаите, по повод на сериозно нарушение в метаболитните показатели.

Педиатрите в Парма диагностицирали диабета средно пет дни след неговата начална клинична изява, докато в контролната зона били необходими 28 дни. Продължителността на първоначалния болничен престой в двата сравнявани района също показал големи различия. Диабетните детски заведения в Парма се нуждаели средно от 6 дни за включване на инсулиново лечение и обучение на децата и техните родители за всекидневен самоконтрол. В контролния район този процес продължавал средно 13 дни.

Д-р Ванели и неговите колеги смятат, че „…най-важните начални симптоми за ранна диагноза на диабет тип 1 при децата са енурезисът и никтурията…“ Предложената профилактична програма е насочена за откриване на тези ранни признаци на метаболитното нарушение чрез агресивна информационна кампания.