ДИАБЕТНО СТЪПАЛО: АКТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДОТВРАТЯВА ПРОБЛЕМИТЕ01/03/1999

„Грижи за диабетното стъпало“ се нарича специализираната здравна структура към Диабетния център в Православна катедрална поликлиника „Св. Лука“ в столицата. Официално открита от британския професор Джордж Алберти през септември 1997 г., тази структура досега е осигурила извънстационарно лечение на стотици пациенти. Подиатричните грижи са неразделна част от цялостното управление на диабета, смятат д-р Румен БОГДАНОВ, консултант-експерт към центъра „Грижи за диабетното стъпало“ и д-р Малина ПЕТКОВА, завеждащ Диабетния център и подкрепят това твърдение с натрупания двегодишен опит.

Наше проучване сочи, че 50% от пациентите с диабет са с риск да развият увреждане на стъпалото. Ранната диагностика, обучението за предпазване на краката от нараняване и осигуряването на подходящи обувки намаляват броя на ампутациите почти наполовина. Според нас, диабетното стъпало се определя като стъпало на диабетик с висок риск от развитие на улцерации, гангрени и ампутации вследствие на силно намалена повърхностна и дълбока сетивност, влошено кръвоснабдяване и придобити ортопедични деформации.

Първата ни цел бе с помощта на лесно достъпни методи на изследване, да съставим карта за диагностика на диабетното стъпало, с помощта на която да улесним диспансеризацията и категоризирането на пациентите в зависимост от степента на риск.

Карта за диагностика на диабетно стъпало

В зависимост от това в коя от четирите рискови групи попада пациентът, след попълване на картата за диагностика на диабетното стъпало, определяме честотата на контролните прегледи - всеки месец, на три месеца, на шест или осем месеца. Системното наблюдение на хората с диабетно ходило позволява отчитане и корекция при нужда на показателите, залегнали в картата за диагностика. Така проблемите се решават навреме и не се налага пациентът да лежи в болница.

Досега в нашия център „Грижи за диабетното стъпало“ са съставени карти и са диспансеризирани 1099 души.

Разпределение на пациентите по рискови групи:

Рискова група 0: 303 (27,5%)

Рискова група 1: 347 (31,,5%)

Рискова група 2: 289 (26,6%)

Рискова група 3: 91 (8,2%)

Рискова група 4: 69 (6,2%)

Общ брой: 1099

Характеристика на рисковите групи:

Рискова група 0:

Пациенти със субективна симптоматика, но без обективна находка

Рискова група 1:

Пациенти с обективна находка, но без загуба за чувствителност; исхемичен индекс > 1

Рискова група 2:

Пациенти със загуба на чувствителност, но без тежки деформации и/или калуси, пре-улкус; исхемичен индекс > 1

Рискова група 3:

Пациенти със загуба на чувствителност, тежки деформитети, калуси, пре-улкус; исхемичен индекс < 1

Рискова група 4:

Пациенти с анамнеза за ампутации по ходилата; излекуван улкус/гангрена; остър улкус/гангрена лекувана в момента; исхемичен индекс < 0.45

Средната продължителност на лечение при пациенти с невропатна улцерация е 32-45 дни, докато при хора с невроисхемична улцерация е 60-78 дни.

Поведението и при двата вида улцерации е активно, а не изчаквателно. Досега няма извършени ампутации на пациенти, лекувани при нас.

Наред с диагностиката и лечението, ние провеждаме и обучителни курсове на хора със захарен диабет. Всяка седмица такъв курс преминават по десет пациенти. Учим ги на необходимите всекидневни грижи за краката и на правилно поведение за избягване на усложненията.

Всичко е профилактика - с минимум средства и малки екипи могат да се спасят краката на много хора с напреднали диабетни усложнения. Добър пример в това отношение е Великобритания, където за няколко години ампутациите са намалели наполовина - факт с огромен икономически, социален и психологически ефект.

Адрес за контакти и допълнителна информация: Център „Грижи за диабетното стъпало“, диабетен център към Православна катедрална поликлиника „Св. Лука“, София 1000, ул „Позитано“ № 10, тел.: 987 91 11.