ДИАБЕТНО СТЪПАЛО: АКТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДОТВРАТЯВА ПРОБЛЕМИТЕ


dd 01/03/1999

„Грижи за диабетното стъпало“ се нарича специализираната здравна структура към Диабетния център в Православна катедрална поликлиника „Св. Лука“ в столицата. Официално открита от британския професор Джордж Алберти през септември 1997 г., тази структура досега е осигурила извънстационарно лечение на стотици пациенти. Подиатричните грижи са неразделна част от цялостното управление на диабета, смятат д-р Румен БОГДАНОВ, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.