CytoТherapeutics получи изключителния световен лиценз за изолиране и диференциация на човешки стволови клетки01/03/1999

Най-голямата частна некомерсиална биомедицинска научна организация в света TSRI (The Scripps Research Institute) даде в края на миналата година лиценз на американската фирма CytoТheurapeutics върху технологията за изолиране, пролиферация и диференциация в лабораторни условия на човешки стволови клетки.

Преклинични изпитания демонстрираха потенциалните възможности на тази технология:

– да характеризира, пролиферира и диференцира in vitro човешки нервни стволови/прогениращи клетъчни култури с помощта на специфични маркери и растежни фактори;

– да използва нервни стволови/прогениращи клетки за трансплантация в гръбначните мозъци на животински модели на мултиплена склероза, където те се диференцират във високоспециализирани миелинизиращи олигодендроцити;

– генетично да препрограмира мултипотентните нервни стволови/прогениращи клетки в хипокампуса на възрастни животински модели към диференциация в неврони и глиа.

CytoTheurapeutics представи четири научни абстракта на 28-та годишна среща на американското Общество по невронауки в края на миналата година. Те съдържаха данни за програмата на компанията да пролиферира в лабораторни условия човешки нервни стволови/прогениращи клетки и да замества, чрез трансплантиране на клетъчните култури, увредената мозъчна тъкан при животински модели на болестта на Huntington.

Стволовата терапия изглежда потенциално радикално решение при заболявания и патологични състояния като: мултиплена склероза, болест на Parkinson, Huntington, Alzheimer, имунно-медииран захарен диабет, СПИН и други имунно-дефицитни състояния, некроза на клетките на миокарда, черния дроб и панкреаса, миелодисплазии в резултат на химио-, лъчева терапия и радиация, травматични паралитични увреждания на гръбначния мозък, злокачествени заболявания на белия кръвен ред, дегенеративни заболявания на мускулната тъкан…

CytoTheurapeutics ще използва технологията, разработена от проф. Нора Сарветник и нейните колеги, за идентифициране на човешки панкреасни стволови/прогениращи клетки. Потенциалните възможности за диференциацията им в „островни стволови клетки“ и в „екзокринни стволови клетки“ ще открие възможности за лечение на диабет тип 1 и на заболяванията на екзокринния панкреас. Фирмата започва научни проучвания за характеризиране и на чернодробните стволови клетки.

Департаментът по молекулярна и клетъчна биология към Харвардския университет определи в началото на тази година терапията с ембрионални стволови клетки като „потенциално лечение на диабет тип 1“. Технологиите за клетъчно инкапсулиране или генно инженерство могат да премахнат нуждата от имуносупресия, защото трансплантираната тъкан няма да се разпознава от имунната система на реципиента като чужда.

In vitro фертилизациите създават ембрионални бластоцисти, които поради ранната си степен на диференциация, изглеждат най-подходящ източник за изолиране и култивиране in vitro на стволови клетки. Свойството на получените култури да пролиферират в лабораторни условия прави обнадеждаваща идеята за създаването на бъдещи огромни банки с човешки стволови/прогениращи клетки – родоначалници на редица високоспециализирани тъкани.

Проблемът изглежда решен и от етична гледна точка. Законодателството на САЩ не забранява използването на човешки ембрионални клетки – в стадия преди имплантирането им в матката – за научни проучвания. Въпреки това, дружествата срещу абортите повдигнаха етичен спор, определяйки ембрионалните бластоцисти като „форма на живот“.

Д-р Нора Сарветник е професор в Департамента по имунология на TSRI и е автор на повече от 100 научни публикации в областта на имунните и ендокринните заболявания.

TSRI е създаден през 1961 г. в Ла Джола, Калифорния. Това е най-големият в света, некомерсиален, частен център за авангардни биомедицински проучвания. Неговите учени се занимават с патогенезата и биохимията на повече от 40 заболявания, сред които: СПИН, инфекциозни болести, алкохолизъм, хепатит, алергия, деменция и болест на Alzheimer, мултиплена склероза, депресия и нарушения на съня, генетични заболявания, захарен диабет, склеродермия и синдром на Sjogren, неоплазии, дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат.

CytoTheurapeutics разработва технологии за клетъчна терапия и има „ноу-хау“ в областта на клетъчното инкапсулиране. Стволовата терапия, за която компанията получи изключителен световен лиценз, ще се използва в програма за заместване на липсваща или трайно увредена високоспециализирана тъкан в резултат на дегенеративни и травматични състояния.

Web страница: http://www.cyto.com